Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Digwyddiadau Llenyddol Neuadd Fawr

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau llenyddol, megis y gyfres o Ddarlithoedd Richard Burton, a sgyrsiau gan awduron adnabyddus.

Ceir manylion am gynadleddau a digwyddiadau llenyddol sydd i ddod yn y Neuadd Fawr isod:

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau llenyddol wedi'u trefnu ar gyfer y Neuadd Fawr