Digwyddiadau Neuadd Fawr

Atgoffa: Mae parcio yn y Maes Parcio Ymwelwyr sydd ar y chwith o brif fynedfa'r campws yn rhad ac am ddim ar gyfer digwyddiadau yn y Rhaglen Ddiwylliannol; pan fydd y maes parcio hwn yn llawn, mae mwy o lefydd parcio ar gael ym Maes Parcio Prif Staff (i'r gorllewin/ochr dde'r campws) sy'n faes parcio Talu ac Arddangos ac y mae taliadau'n berthnasol.

 

Mae'r Neuadd Fawr yn cynnal rhaglen gyfoethog o ddigwyddiadau llenyddol a cherddorol ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe.

I gael rhagor o fanylion am ein digwyddiadau sydd i ddod, cliciwch ar y dolenni isod: