Digwyddiadau Neuadd Fawr

**MAE SWYDDFA DOCYNNAU’R NEUADD FAWR WEDI SYMUD**

Mae swyddfa docynnau’r Neuadd Fawr ar agor i archebu tocynnau. Rydym yn yr Oriel Orllewinol ar y llawr cyntaf, ar y dde wrth i chi ddod allan o’r lifft neu ddringo’r grisiau. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein lleoliad newydd.

Mae'r Neuadd Fawr yn cynnal rhaglen gyfoethog o ddigwyddiadau llenyddol a cherddorol ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe.

I gael rhagor o fanylion am ein digwyddiadau sydd i ddod, cliciwch ar y dolenni isod.