Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cymryd Rhan

 

Ochr yn ochr â rhaglen o ddawns, theatr a cherddoriaeth fyw, ffilm a darlledu, yn ein lleoliadau a'n safleoedd awyr agored, gallwch gymryd rhan mewn pob math o weithgareddau drwy gydol y flwyddyn.

Rydym yn creu cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithdai, sgyrsiau a thrafodaethau ar draws ein rhaglen gyfan. Cofrestrwch i dderbyn gwybodaeth am yr holl weithgareddau sydd ar gael drwy ein cylchlythyr rheolaidd a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

Gallwch hefyd gadw llygad ar ein gwefan i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mae canolfan Taliesin yn gweithio mwy gyda chymunedau i gyd-greu ac i gynllunio profiadau ar y cyd, i eraill eu mwynhau ac sy’n cyflawni amcanion yr holl gyfranogwyr.

A ydych chi’n gweithio ym maes y celfyddydau a diwylliant yn Abertawe? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych wrth i ni geisio ehangu teulu o weithwyr llawrydd bob amser.

Rydym wrth ein bodd yn clywed yn ôl gan ein cynulleidfaoedd. Ymunwch yn y sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol: [twitter] neu [facebook] neu anfonwch eich adborth atom i [e-bost].

Os oes gennych ddiddordeb mewn ysgrifennu adolygiad theatr neu ffilm, byddem yn hapus i'w gynnwys ar ein tudalen adolygu.

Os hoffech gael gwybod mwy, anfonwch e-bost atom ni: marketing@taliesinartscentre.co.uk