Gallery - Prosiect Creawdwr Sipsiwn

Overview:

Prosiect Gypsy Maker

Mae’n bleser gan Gwmni Diwylliant a Chelfyddydau’r Romani (RCAC) gyhoeddi arddangosfa newydd sy’n cynnwys gwaith yr artistiaid Artur Conka a Billy Kerry. Yr arddangosfa gyffrous yma o weithiau celf sydd wedi’u comisiynu’n arbennig yw’r ddiweddaraf fel rhan o’n prosiect Gypsy Maker sy’n torri tir newydd. Dyma fenter sy’n cefnogi datblygiad gweithiau arloesol gan artistiaid Sipsi, Roma a Theithiol newydd a phrofiadol. Mae’r prosiect Gypsy Maker yn ehangu gwaith RCAC drwy barhau i gynnwys cymunedau Sipsi, Roma a Theithiol a’r cyhoedd yn ehangach mewn trafod cyson ar y ffyrdd y mae celf yn parhau i fod yn sail i fywydau unigolion a chymunedau heddiw.       

Gwener 13 Ionawr – Sadwrn 4 Chwefror

Prices and Times:

Fri 13th Jan - Sat 4th Feb

Pricing Information:

CategoryPrice