Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Ceri Richards (sub)

Cynllun Casglu Cyngor Celfyddydau Cymru
Mae'r cynllun casglu yn cynnig credyd di-log i brynu peintiadau, printiau a cherfluniau.

Tocynnau Taliesin
Mae tocynnau rhodd ar gael yn y Swyddfa Docynnau i'w defnyddio ar gyfer holl ddigwyddiadau Taliesin a nwyddau'r Oriel.

Oriau Agor
Dydd Llun i ddydd Gwener: 10am - 6pm
Dydd Sadwrn: 10am hyd 1pm ac 1.30pm - 4pm
Perfformiadau gyda'r hwyr nes 8pm

Ymholiadau Oriel 01792 602867 neu m.heycock@swansea.ac.uk