Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cromen

 

Rydym yn gallu rhannu gyda chi perfformiad Marc Rees ’fel‘ artist mewn adfer ’ wrth brototeipio CROMEN yn Taliesin yn ddiweddar - felly dyma CARBON <19 mantra symud.

Mae Marc Rees yn dweud wrthym y broses y tu ôl i Cromen.

Wrth i ni ddechrau'r broses o ailagor, mae Marc Rees yn eich gwahodd i ystyried sut gall celf a diwylliant ymateb i sefyllfa fel yr un bresennol, a sut gall ddarparu lle i feddwl a myfyrio.

Wrth i ni addasu i ffordd newydd o fyw 'gyda Covid', mae Artist Cysylltiol Taliesin, Marc Rees, yn ymgymryd â phroses drefnus o iacháu ac adfer i gofio sut i fod yn artist.

Mae angen i ni ailddarganfod, ailfeddwl ac ailadeiladu, ond yn well.

Yn ystod wythnos breswyl,  creuodd Rees prototeip  o'i brosiect newydd, CROMEN, strwythur/cerflun i gynnig gwrthbwynt i drawma personol a chymunedol, i faethu a meithrin mynegiant artistig sy'n hanfodol i les unigolion a'r gymuned, yn enwedig mewn cyfnod o straen a sioc.

Yn ddiweddarach yn y broses, bydd CROMEN yn datblygu'n lle amlbwrpas, sy'n cynnig lloches, tawelwch a lle i fyfyrio, storfa a deorfa syniadau, sgyrsiau, atgofion, trafodaeth a pherfformiad.

 

25/09/2020 1.30-2.30PM

Articulture yn cyflwyno : Tirweddau Creadigol – Cydweithrediadau- Digwyddiad Byw Ar-lein

Ymunwch â Lisa Heledd-Jones o StoryWorks a rhai o’r artistiaid, cynhyrchwyr, a rheolwyr tir o’r gyfres podlediad Tirweddau Creadigol mewn sgwrs fyw i fyfyrio gyda’i gilydd ar weithio ar y cyd nawr ac yn y dyfodol.

Marc Rees, Crëwr a Churadur mewn sgwrs â David Gough, Artist Annibynnol, Ymarferydd Diwylliannol, Addysgwr a Gwasanaethau Diwylliannol Cynfrodorol Tasmania:

https://www.wyevalleyriverfestival.co.uk/creative-landscapes-podcast-3/

 

Taliesin yn cefnogi prosiect diweddaraf Rees, CROMEN

CYDWEITHREDWYR CROMEN

Dave Mangenner Gough (brawd creadigol), Jenny Hall (pensaer/dylunydd), Eifion Porter (saer), Helen Ognjenovic-Morgan (artist tecstilau) ac Isabel Griffin (cynhyrchydd creadigol)

Gwnaed y prosiect hwn yn bosib gan Gronfa Sefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru drwy Gronfa'r Loteri Genedlaethol

Diolch i Ganolfan Celfyddydau Taliesin, Theatr Genedlaethol Cymru, Prifysgol Tasmania, Ten Days on the Island

 

Yr artist dawns Luke Divall mewn sgwrs ag Artist Cyswllt Taliesin, Marc Rees