Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Changemakers

Gŵyl Gwneuthurwyr Newid

Gŵyl cymunedau, treftadaeth, gweithredaeth, celfyddydau a syniadau

https://changemakersswansea.weebly.com/

Mae Gŵyl Gwneuthurwyr Newid yn dathlu treftadaeth gweithredaeth Abertawe a’i newid cymdeithasol trwy arddangosfeydd treftadaeth a chelf, podlediadau, ffilmiau a gweithdai creadigol.

Mae Taliesin wedi creu partneriaeth â phrosiect Fusion a Chreu Cymru i gysylltu â grŵp o ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n byw yn Abertawe, gan gynnig cyfle iddynt greu rhaglen o ffilmiau sy’n atseinio gyda nhw a’u profiadau bywyd. Caiff detholiad terfynol o ffilmiau’r grŵp eu dangos yn Taliesin fel rhan o Ŵyl Gwneuthurwyr Newid a bydd yn sail rhaglennu parhaus a lunnir gan y gymuned yn Taliesin.

Mae’r Hwylusydd Zoe Murphy wedi bod yn arwain y gweithdai ar-lein hyn drwy gydol mis Tachwedd a chaiff y detholiad terfynol o ffilmiau ei gyhoeddi yn ystod yr wythnosau i ddod.

Cyhoeddir dyddiadau sgrinio pan fydd yn ddiogel ailagor Taliesin.