Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Tosh 

Mawrth 17 Mai 7.30yh | Sinema Taliesin

Cyf: Pete Jones
DU 2022
Yn cynnwys: John Toshack, Alan Curtis, Wyndham Evans, Nigel Stevenson, David Giles and comedian John Bishop.

Mae Taliesin yn falch i gynnal sgriniad gyntaf y DU o Tosh.


John Toshack: seren Cymru, Lerpwl ac Abertawe, ac un o’r cymeriadau o fyd pêl-droed sy’n ein hysbrydoli fwyaf. Ar ôl iddo adael Lerpwl yn bencampwr cewch ddarganfod sut bu’r chwaraewr a’r rheolwr angerddol hwn yn ysbrydoli tîm, a dinas, gan arwain yn y pen draw ato’n cael gyrfa reoli eithriadol o lwyddiannus ledled Ewrop ac wedi hynny gyda thîm  cenedlaethol Cymru.

Mae Tosh yn ffilm ddogfen y mae’n rhaid i unrhyw gefnogwr pêl-droed ei gwylio, ac mae’n cynnwys cyfweliadau unigryw gan Toshack ei hun, yn ogystal â chwaraewyr nodedig eraill. Clywch cipolwg emosiynol o bersbectif cefnogwyr Abertawe a Lerpwl, gan gynnwys y ffotograffydd Martin Johnson, seren rygbi Syr Gareth Edwards, a’r comedïwr John Bishop.

Dyma gyfle unigryw i weld ffilm ddogfen newydd sbon am un o enwogion Dinas Abertawe.

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.50
  • Full time students: £ 6.50
  • Senior Citizens: £ 6.50
  • Other Concessions: £ 6.50

Tocynnau am ddigwyddiadau

Tosh