Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

The Outfit 

Llun 16 Mai 7.30yh | Sinema Taliesin

Cyf: Graham Moore
2022 UDA 1awr 45mnd
Mark Rylance, Zoey Deutch, Dylan O’Brien


Mae The Outfit yn dilyn Leonard, teiliwr arbenigol a oedd yn arfer creu siwtiau yn y bydenwog  Savile Row yn Llundain. Yn sgîl trychineb bersonol, ceir hyd iddo yn Chicago yn y 1950au, yn rhedeg siop teiliwr bach mewn rhan beryglus o’r dref, lle mae’n creu dillad hardd ar gyfer yr unig bobl yn yr ardal honno sy’n gallu eu fforddio: teulu o gangsteriaid, a lle mae’n rhaid iddo ddefnyddio’i holl gyfrwystra yn eu herbyn os yw am oroesi noson dyngedfennol.

“Rylance’s heart may belong to the theatre, but the camera adores him. The old faker... he’s in a class of his own.” KATIE ROSSEINSKY, LONDON EVENING STANDARD

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.50
  • Full time students: £ 6.50
  • Senior Citizens: £ 6.50
  • Other Concessions: £ 6.50

Tocynnau am ddigwyddiadau

The Outfit