Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

The Last Bus BBFC 12A Rating

Llun 24 Ionawr 7.30yh | Sinema Taliesin

Cyf: Gillies MacKinnon
2021 DU 1awr 26mnd
Timothy Spall, Phyllis Logan, Grace Calder

Mae hen ddyn sydd newydd golli ei wraig yn defnyddio’i docyn bws lleol di-dâl i deithio ar
hyd Prydain, nôl adre, gan ddefnyddio bysus lleol yn unig, ar daith o atgofion hiraethus, yn
cario lludw ei wraig mewn casyn bychan, yn ‘mynd â hi nôl’, ac wrth wneud hynny yn cwrdd
â phobl leol. Erbyn diwedd ei daith, mae’n seren ar y cyfryngau cymdeithasol.

“Anchored by the gifted
Timothy Spall the film spins
a wistful but emotionally
resonant tale, infusing earthy
wit into even some heart stopping
moments.”
SHADOWS ON THE WALL

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.50
  • Full time students: £ 6.00
  • Senior Citizens: £ 6.50
  • Other Concessions: £ 6.50

Tocynnau am ddigwyddiadau

The Last Bus