Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Save the Cinema 

Llun 17 Ionawr 7.30yh | Taliesin

Cyf: Sara Sugarman
2022 Cymru 1awr 49mnd
Jonathan Pryce, Samantha Morton, Tom Felton

Stori gan yr awdur o Gymru, Lorraine King, ynghylch yr ymgyrch i achub sinema leol yng
Nghaerfyrddin yn y 1990au. Liz sy’n rhedeg y cwmni opera ieuenctid lleol yn Theatr y Lyric yn
ei chymuned. Mae gan Tom, y maer (sy’n dal dig o hyd oherwydd iddo gael ei wrthod ganddi yn ei ieuenctid) gynlluniau i ddymchwel y Lyric a’i throi’n ganolfan siopa. Gyda help ei chyfeillion,
mae Liz yn cychwyn ymgyrch i achub y sinema.

'Excitement for the film has been rife in Carmarthen since hordes of production trucks arrived in the town back in January. Parts of the town were closed off while filming took place, and a section of King Street was transformed to look like the early 1990s, when the film is set.'  WalesOnline

 

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.50
  • Full time students: £ 6.00
  • Senior Citizens: £ 6.50
  • Other Concessions: £ 6.50

Tocynnau am ddigwyddiadau

Save the Cinema