Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Never Gonna Snow Again BBFC 15 Rating

Mawrth 11 Ionawr 7.30yh | Taliesin

Cyf: Małgorzata Szumowska & Michał Englert
2020 Gwlad Pwyl 1awr 56mnd Pwyleg gydag is-deitlau Saesneg
Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza

Alec Utgoff (Stranger Things) yw seren y ffilm newydd gan Malgorzata Szumowska a Michał
Englert, sydd wedi derbyn canmoliaeth fawr. Caiff dieithryn dirgel ei groesawu i gymuned
gaeedig ar gyrion dinas fawr yng Ngwlad Pwyl, ac mae’r trigolion cyfoethog yn rhoi croeso
cynnes iddo ac yn falch o’i ddoniau fel masseur. Er bod ei ddwylo’n eu hiacháu, mae ei lygaid fel petaent yn treiddio i ddyfnder eu heneidiau, ac yn datgelu rhyw anghysur ym mywydau
pawb ohonynt. Mae’r ffilm newydd drawiadol hon, sy’n fentrus, yn hardd ac yn hudolus, yn
cynnwys perfformiad canolog llesmeiriol gan Utgoff. Rhyfeddol, cymhellgar a dyrchafol.

'Don't look for logic or literalness here, but rather magic and metaphor and let the film's transporting, imaginative elements take over.'  Gary Goldstein, Los Angeles Times

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.50
  • Full time students: £ 6.00
  • Senior Citizens: £ 6.50
  • Other Concessions: £ 6.50

Tocynnau am ddigwyddiadau

Never Gonna Snow Again