Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

NT LIve: Romeo & Juliet BBFC 12A Rating

Mawrth 28 Medi 7:30pm | Taliesin

Cyf: Simon Godwin

DU 2021 1awr 40mnd

Tamsin Greig, Fisayo Akinade, Adrian Lester, Lucian Msamati, Deborah Findlay.

Mae Romeo a Juliet yn peryglu pob dim i fod gyda’i gilydd. Er gwaethaf eu teuluoedd cynhennus, maent yn mynd ar drywydd dyfodol llawn llawenydd ac angerdd wrth i drais dorri allan o’u cwmpas. Mae’r ffilm eofn newydd hon yn dwyn bywyd o’r newydd i ofodau hynod tŷ ôl llwyfan y National Theatre lle mae dyhead, breuddwydion a ffawd yn gwrthdaro i gyflwyno trasiedi ramantus Shakespeare mewn ffordd gwbl newydd. Jessie Buckley a Josh O'Connor sy’n chwarae Juliet a Romeo. 

'Josh O’Connor and Jessie Buckley captivate in a pacy, painterly and emotionally raw production.' THE GUARDIAN

N.B. tystysgrif trelar 15

Ticket Prices

  • Full price: £ 14.00
  • Under 18's: £ 12.00
  • Full time students: £ 12.00
  • Senior Citizens: £ 12.00
  • Other Concessions: £ 12.00

Tocynnau am ddigwyddiadau

NT LIve: Romeo & Juliet