Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Supernova BBFC 15 Rating

Mercher 6 Hydref 7:30pm | Taliesin

Cyf: Harry Macqueen

DU 2020 1awr 33mnd

Colin Firth Stanley Tucci Pippa Haywood

Mae’n ganol hydref ac mae Sam a Tusker, sy’n bartneriaid ers ugain mlynedd, ar eu gwyliau. Maent yn teithio ar draws Lloegr yn eu hen fan wersylla, yn mynd i weld ffrindiau, teulu, a llefydd o’u gorffennol. Ers i Tusker gael diagnosis o ddementia ddwy flynedd yn ôl bu’n rhaid i’w bywydau newid. Maent wedi rhoi’r gorau i’w gwaith ac wedi rhoi eu cynlluniau o’r neilltu. Eu hamser gyda’i gilydd yn awr yw’r peth pwysicaf sydd ganddynt. Wrth i’r daith fynd rhagddi, fodd bynnag, mae eu syniadau unigol am eu dyfodol yn dechrau mynd yn groes i’w gilydd. Caiff cyfrinachau eu dadorchuddio, mae eu cynlluniau preifat yn ymddatod a rhoddir prawf nas gwelwyd o’r blaen ar eu cariad at ei gilydd. Yn y pendraw, rhaid iddynt ddelio â’r cwestiwn beth mae’n ei olygu i garu ei gilydd yn wyneb y salwch na all  Tusker wella ohono. 

'Each telling moment, whether big or small, connects unerringly. Its stardust finds us, and every particle feels like one of our own.'  ROBBIE COLLIN, DAILY TELEGRAPH

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.50
  • Full time students: £ 6.00
  • Senior Citizens: £ 6.50
  • Other Concessions: £ 6.50

Tocynnau am ddigwyddiadau

Supernova