Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

From the Vine BBFC 15 Rating

Llun 29 Tachwedd 7:30pm | Sinema Taliesin

Cyf: Sean Cisterna

DU 2019 1awr 37mnd

Eidaleg Saesneg

Joe Pantoliano Paula Brancati Marco Leonardi

Mae Mark Gentile, sy’n dwrnai ac yn gweithio i gwmni ceir, yn teithio i’r Eidal ar ôl dioddef cywilydd mawr ym myd busnes. Mae’n dychwelyd i bentref bychan Acerenza, gan ymweld â’r winllan lle’i magwyd, a chanfod ei bod wedi mynd â’i phen iddi. Mae Mark yn cael y syniad o roi bywyd o’r newydd i’r lle sydd wedi tyfu’n wyllt a dechrau cynhyrchu gwin unwaith eto. Mae Mark yn darbwyllo amrywiol drigolion Acerenza, pob un â’i bersonoliaeth ddoniol ei hun, i’w helpu yn yr ymdrech gwbl anymarferol i bob golwg, gan addo i bawb gyfran yn y busnes os yw’n llwyddiannus. Yn bryderus oherwydd iddo adael mor sydyn ac ers tro, mae gwraig Mark, Marina a’i ferch, Laura yn ymuno ag ef. Mae Laura yn ei hugeiniau ac yn mynd drwy fywyd yn ddibwrpas. Ond pan gaiff Mark gynnig da i redeg cwmni arall, mae’n hel ei bethau ynghyd ac yn troi am adref, gan adael ei ferch yng ngofal y gwindy, a gyrfa nad oedd erioed wedi ystyried ei dilyn. Mae Laura yn lloerig â Mark, ond buan y mae’n sylweddoli y bydd ei ddewis yn y pendraw o fudd i’r winllan ac yn dod â gwir ffyniant i Acerenza.

'..a welcome reminder of Joe Pantoliano's presence on screen, with this beautifully shot travelogue of a movie affording him a rare leading man turn.' PETER GRAY, THIS IS FILM

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.50
  • Full time students: £ 6.00
  • Senior Citizens: £ 6.50
  • Other Concessions: £ 6.50

Tocynnau am ddigwyddiadau

From the Vine