Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Van Gogh’s Sunflowers BBFC U Rating

Mercher 29 Medi 7:30pm | Taliesin

Mae'r digwyddiad hwn wedi ei ganslo oherwydd amgylchiadau annisgwyl.

Cyf: David Bickerstaff

DU 2020 1awr 25mnd

Cyfle unigryw i weld y gyfres hon o baentiadau trawiadol fel nas gwelwyd hi erioed o’r blaen. Mae Blodau Haul Vincent van Gogh ymysg ei weithiau enwocaf a dyma rai o baentiadau mwyaf eiconig y byd. Mewn arddangosfa hynod, cymerodd Amgueddfa Van Gogh olwg newydd a chyffrous ar y pum fersiwn o’r blodau haul mewn fas sy’n nwylo’r cyhoedd. Ac unwaith eto, fe wnaeth Amgueddfa Van Gogh agor ei drysau dim ond i Exhibition on Screen. Maent yn hawdd iawn eu hadnabod, ond mae ein ffilm ni’n mynd o dan y wyneb i archwilio’r holl gwestiynau a’r dirgelion sy’n amgylchynu’r gweithiau hyn. Pam, er enghraifft, y dewisodd Van Gogh y blodyn haul ecsotig gyda’i goesyn hir a’i goron euraidd?  Yn wir, pryd wnaeth y blodyn ei hun gyrraedd Ewrop a sut oedd artistiaid blaenorol wedi ymateb iddo? Beth oedd Van Gogh yn ceisio’i ddweud gyda’i waith a sut mae hynny’n gwahaniaethu o un fersiwn i’r llall? A pha gyfrinachau wnaeth y gwyddonwyr eu canfod pan wnaethant ddadansoddi’r gwaith yn fanwl? Caiff pob dim ei ddatgelu yn y ffilm hynod hon, a deithiodd y tu hwnt i Amsterdam i Tokyo, Philadelphia, Llundain, a Munich i ffilmio’r pump gwaith, mewn manylder clir-lun hynod. Mae pob paentiad yn wahanol ac iddo ei stori unigryw ei hun, sy’n rhychwantu un o’r cyfnodau mwyaf enwog a thymhestlog yn hanes celf. Hefyd, fe ystyrir yn awr bod y pump paentiad mewn cyflwr mor fregus fel na cheir sioe a fydd yn dangos y pump ochr yn ochr â’i gilydd fyth eto. Dim ond yn y ffilm hon y cewch gyfle i weld hynny ar y sgrin – yn ein harddangosfa rithiol. Drwy wneud hynny, mae’r ffilm yn dwyn i gynulleidfaoedd ddealltwriaeth o’r newydd ar sawl lefel o’r paentiadau ac o Vincent van Gogh. 

 

'Absorbing'  THE INDEPENDENT 

'An incredible piece of event cinema' SCREEN ONE


 

Ticket Prices

  • Full price: £ 12.00
  • Under 18's: £ 10.00
  • Full time students: £ 10.00
  • Senior Citizens: £ 10.00
  • Other Concessions: £ 10.00

Van Gogh’s Sunflowers