Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Off the Rails BBFC 15 Rating

Llun 27 Medi 7:30pm | Taliesin

Cyf: Jules Williamson

DU 2021 1awr 24mnd

Kelly Preston Ben Miller Judi Dench

Mae dymuniad diwedd oes ei ffrind gorau, Anna, yn cymell Cassie, Kate, a Liz, i anghofio hen ffrae a mynd â’i merch 17 oed ar y siwrnai drên ar draws Ewrop na wnaethant ei chwblhau yn iawn yn ystod eu hastudiaethau. Bellach yn eu pum-degau, maent yn hŷn ond nid o anghenraid yn fwy doeth. Gyda ychydig o anlwc, streiciau trên a thryblith rhamant yn eu ffordd, mae’r daith yn addo cymaint o chwerthin a chrio a hunan-ddarganfod â’r tro cyntaf. Y cwestiwn yw:  a fyddant yn cyrraedd pen eu taith mewn pryd i anrhydeddu dymuniad eu ffrind? 


 'It's like a 94-minute-long holiday.' BRIAN VINER, DAILY MAIL 

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.50
  • Full time students: £ 6.00
  • Senior Citizens: £ 6.50
  • Other Concessions: £ 6.50

Tocynnau am ddigwyddiadau

Off the Rails