Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Limbo BBFC 12A Rating

Iau 7 Hydref 7:30pm | Taliesin

Cyf: Ben Sharrock

DU 2020 1awr 44mnd

Sidse Babett Knudsen Kenneth Collard Amir El-Masry

Ffilm ddychan traws-ddiwylliannol ysmala, ddoniol a theimladwy yw LIMBO gan Ben Sharrock sy’n ymblethu’n gynnil galedi a gobaith ffoaduriaid. Fe’i lleolir ar ynys bellennig, ddychmygol yn yr Alban ac mae’n dilyn grŵp o ffoaduriaid newydd wrth iddynt aros am ganlyniadau eu ceisiadau am loches. Yn eu mysg y mae Omar, sy’n gerddor ifanc o Syria sy’n ymaflyd â’r euogrwydd, yr edifeirwch a’r galar a deimla ar ôl gadael ei hen fywyd ar ôl. 
Mae’r ddrama-gomedi ddi-wên hon, gan lais newydd beiddgar yn y byd ffilmiau Prydeinig, yn bwrw goleuni ar galonnau a bywydau’r bobl sydd wrth wraidd yr argyfwng na chawn fel arfer ond flas arnynt drwy’r penawdau. 

'For a film that is so infused with sadness... Limbo is remarkably funny - a gentle, empathic kind of humour that is derived from the men's bleak existences, without mocking them.' WENDY IDE, THE OBSERVER

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.50
  • Full time students: £ 6.00
  • Senior Citizens: £ 6.50
  • Other Concessions: £ 6.50

Tocynnau am ddigwyddiadau

Limbo