Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Taliesin from home: Minari BBFC 12A Rating

Gwener 2 Ebrill - Gwener 14 Mai | Taliesin

Gwyliwch MINARI o gartref!

Cyf: Lee Isaac Chung

USA 2020 | 115 min

Steven Yeun, Yeri Han, Alan Kim, Noel Kate Cho, Yuh-Jung Youn, Will Patton

Stori dyner ac ysgubol am yr hyn sy'n ein gwreiddio, mae Minari yn dilyn teulu Coreaidd-Americanaidd sy'n symud i fferm fach iawn yn Arkansas gan chwilio am eu Breuddwyd Americanaidd eu hunain. Mae'r cartref teuluol yn newid yn llwyr pan fydd eu mam-gu slei, reglyd ond annwyl iawn yn cyrraedd.  Yng nghanol ansefydlogrwydd a heriau'r bywyd newydd hwn yn nhirwedd arw mynyddoedd yr Ozarks, mae Minari yn portreadu gwytnwch diamheuol teulu a'r hyn sydd wirioneddol bwysig i wneud cartref. 

 

Enillydd: Y Ffilm Orau mewn Iaith Dramor a’r Perfformiwr Ifanc Gorau - Critics’ Choice Awards 

Y Ffilm Orau mewn Iaith Dramor - Golden Globes 

 

Ar gael i'w harchebu nawr. Gallwch ei gwylio o ddydd Gwener 2 Ebrill.

 

"Will be embraced by audiences everywhere” ★★★★★ - BBC Culture

“Unforgettable… A staggeringly powerful story of the American Dream” - IndieWire

“Exquisitely beautiful… A sweeping must see” - Entertainment Weekly

“A warm and moving triumph” - The Guardian

 

 

Cefnogwch eich sinema leol: gwyliwch MINARI gyda Taliesin a byddwn yn derbyn canran o'r incwm rhentu ffilm.

Ticket Prices

  • Full price: £ 9.99

Taliesin from home: Minari