Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

The Peanut Butter Falcon BBFC 12A Rating

Llun 9 Rhagfyr ,5pm & 7.30pm | Taliesin

Cyf: Tyler Nilson, Michael Schwartz

USA 2019 1awr 33mnd Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Bruce Dern

Mae Zak, dyn ifanc â syndrom Down, yn dianc o’i gartref nyrsio preswyl. Ar y ffordd, mae’n cwrdd â Tyler - mân leidr ar ffo - sy’n datblygu fel mentor a chyd-ymdaith annisgwyl i Zak. Gyda’i gilydd, maen nhw’n mentro ar daith gydag Eleanor, gweithgwraig glên y cartref nyrsio sy’n gorfod denu Zak yn ôl adref.

“The Peanut Butter Falcon is charming, enveloping, and an absolute joy.” THE WRAP

Dydd Llun 9 Rhagfyr 5pm & 7.30pm

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.5
  • Full time students: £ 6
  • Senior Citizens: £ 6.5
  • Other Concessions: £ 6.5

Tocynnau am ddigwyddiadau

The Peanut Butter Falcon