Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

The Mustang BBFC 15 Rating

Llun 25 Tachwedd ,7.30pm | Taliesin

Cyf: Laure de Clermont-Tonnerre

France, Belgium 2019 1awr 37mnd

Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern

Mae Roman, sydd dan glo mewn carchar yng nghefn gwlad Nevada ac yn methu anghofio ei orffennol treisgar, yn gorfod cymryd rhan mewn rhaglen adsefydlu cymdeithasol. Caiff ei ddewis i fynd ar raglen hyfforddi ceffylau gwyllt, lle mae’n canfod ei ddynoliaeth ei hun wrth ddofi ceffyl arbennig o wyllt.

“[...] a gorgeous look at a man who finds the best version of himself in his relationship with a wild horse.” FILM INQUIRY

Disgrifiad sain ar gael

Nos Lun 25 tachwedd 7.30pm

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.5
  • Full time students: £ 6
  • Senior Citizens: £ 6.5
  • Other Concessions: £ 6.5

Tocynnau am ddigwyddiadau

The Mustang