Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Neither Wolf nor Dog BBFC 12A Rating

Llun 11 Tachwedd 7.30pm | Taliesin

Cyf: Steven Lewis Simpson

USA UK 2016 1awr 50mnd

Dave Bald Eagle, Christopher Sweeney, Richard Ray Whitman

Mae un o hynafiaid llwyth Lakota yn gofyn i awdur gwyn ysgrifennu llyfr am ei safbwyntiau ef. Ar ôl dechrau aflwyddiannus, mae’n cael ei herwgipio i bob pwrpas ar daith trwy galon byd brodorion America gyfoes.

“[...] an impressive piece of independent film making.“ EYE FOR FILM

Nos Lun Tachwedd 7.30pm

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.5
  • Full time students: £ 6
  • Senior Citizens: £ 6.5
  • Other Concessions: £ 6.5

Tocynnau am ddigwyddiadau

Neither Wolf nor Dog