Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Gaza

Mercher 6 Tachwedd ,7.30pm | Taliesin

Cyf: Garry Keane, Andrew McConnell

Ireland Palestine 2019 1awr 32mnd 

Dogfen

Siwrnai trwy galon Gaza, sy’n portreadu ymdrechion y werin i fyw bywyd ystyrlon yng nghanol trwst a thrybini parhaus. Mae Gaza yn dwyn ynghyd bobl ddewr, gadarn, huawdl y mae eu dycnwch, eu hymdrechion a’u hymdeimlad teuluol yn mynd i galon y ddynoliaeth… pobl â bywydau sydd wedi’u siapio gan wrthdaro ond heb eu diffinio gan hynny.

‘It’s a striking piece of film-making, beautifully shot…’ OBSERVER

Nos Fercher 6 Tachwedd 7.30pm

Ticket Prices

  • Full price: £ 7.75
  • Under 18's: £ 6.5
  • Full time students: £ 6
  • Senior Citizens: £ 6.5
  • Other Concessions: £ 6.5

Tocynnau am ddigwyddiadau

Gaza