Taliesin Cinema - Gŵyl Ffilm Cymru a’r Byd yn Un: Woman at War (tystysgrif I’w gadarnhau)

Overview:

Cyf: Benedikt Erlingsson

Iceland/France/Ukraine, 2018, 1awr 40mnd

Gydag isdeitlau Saesneg

Halldóra Geirharõsdóttir, Davíõ Þór Jónsson, Ómar Guõjónsson

Mae Halla, yn annibynnol, yn benderfynol, mae’n un o hoelion wyth y côr lleol ond hefyd yn byw bywyd dwbl fel cudd-weithredwr amgylcheddol. Mae’r ffilm hon yn alwad hynod bleserus i weithredu sy’n cyflwyno doniolwch law yn llaw â neges amgylcheddol a dynol daer.

F rated

“Offbeat, poignant and visually exquisite  . . . both quirky and timely.” HOLLYWOOD REPORTER

Enillydd Gwobr y Gynulleidfa Gŵyl Ffilm Ewropeaidd Seville 2018

Gostyngiad o 10% wrth i chi brynu tri thocyn neu fwy o raglen Gwyl Ffilimau Cymru a'r Byd yn Un Taliesin

Nos Fercher 10 Ebrill 6pm

 

Prices and Times:

Wed 10th Apr

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 7.75
Under 18's:£ 6.50
Full time students:£ 6
Senr.Citizens:£ 6.50
Other Conc.:£ 6.50