Taliesin Cinema - WOW: Wajib

Overview:

Cliciwch yma i wylio'r rhaglun

Cyf: Annemarie Jacir

Palesteina 2017 1awr 36munud Arabeg gydag isdeitlau

Mohammad Bakri, Saleh Bakri

Yn alltud yn Rhufain, mae Shadi yn dychwelyd adref i anrhydeddu traddodiad canrifoedd oed Nazareth o ddosbarthu gwahoddiadau priodas ei chwaer gyda llaw gyda’i dad Abu. Yn anochel, mae gwahaniaethau gwleidyddol a diwylliannol, a’r gwahaniaethau rhwng y cenedlaethau, yn codi’u pen rhwng y ddau ond maent yn dod i ddeall ei gilydd. Dyma astudiaeth graff a hynod ddifyr o berthynas rhwng tad a mab, diolch yn bennaf i’r carisma a’r cynhesrwydd rhwng y tad a’r mab mewn bywyd go iawn. 

Argymhelliad oedran yw 15

Gostyngiad o 10% wrth i chi brynu tri thocyn neu fwy o raglen Gŵyl Ffilmiau Cymru a'r Byd yn Un Taliesin.

“An intimate, well-played disquisition on what it means to be a Palestinian abroad versus a Palestinian at home.” Variety

Enillydd Gwobr Arbennig am y Ffilm Orau yng Ngŵyl Ffilmiau Ryngwladol Locarno 2017

Nos Iau 15 Mawrth 8pm

Prices and Times:

Thu 15th Mar

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 7.75
Under 18's:£ 6.50
Full time students:£ 6
Senr.Citizens:£ 6.50
Other Conc.:£ 6.50