Taliesin Cinema - WOW: Sweet Country BBFC 15 Rating

Overview:

Cyf: Warwick Thornton 

Awstralia 2017 1awr 50munud Sam Neill, Bryan Brown, Hamilton Morris

Dyma stori Aboriginaidd glyfar, bwerus a diwylliannol sensitif sydd wedi’i lleoli mewn gwylltir trawiadol wrth i Ewropeaid orfodi eu ffyrdd ar y bobl a oedd yno gyntaf. Mae Fred, Cristion brwd, yn trin Sam a’i wraig Lizzie, yr Aboriginïaid sy’n gweithio iddo, yn gyfartal. Ond nid felly ei gymdogion. Mae anghydfod gyda Harry March, gŵr hiliol, gwallgof, yn gorfodi Sam a Lizzie i ddianc ar draws y ‘diffeithdir’ sy’n gartref iddynt. Daw Warwick Thornton â phersbectif cynhenid hanfodol i’r stori epig hudolus a phwysig hon.

Argymhelliad oedran yw 15

Gostyngiad o 10% wrth i chi brynu tri thocyn neu fwy o raglen Gŵyl Ffilmiau Cymru a'r Byd yn Un Taliesin.

“Fiercely powerful storytelling” The Guardian

Enillydd Gwobr Rheithgor Arbennig yng Ngŵyl Ffilmiau Venice 2017

Nos Fercher 14 Mawrth 8pm

Prices and Times:

Wed 14th Mar

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 7.75
Under 18's:£ 6.50
Full time students:£ 6
Senr.Citizens:£ 6.50
Other Conc.:£ 6.50