Taliesin Cinema - WOW: The Gulls

Overview:

Cyf: Ella Manzheeva

Rwsia-Kalmykia 2015 1awr 27munud gydag isdeitlau

Evgeniya Mandzhieva, Sergey Adianov, Evgeny Sangadzhiev

Gyda Kalmykia fodern (yr unig wlad yn Ewrop lle mae Bwdhaeth yn grefydd genedlaethol) yn gefndir i’r ffilm, mewn tref fechan wedi’i gwasgu ar wastatir prin glannau rhewllyd Môr Caspian, cawn stori hunllefus Elza, gwraig fregus i bysgotwr sy’n dyheu am ddianc rhag ei bywyd caled a’i gŵr creulon. Gyda’i llygad craff a’i rheolaeth sicr ar ei deunydd, mae Ella Manzheeva wedi creu cyfuniad cyfareddol o realaeth syml a drama noir llawn tyndra, sy’n ein hatgoffa ni o’r Brodyr Dardennes.

Argymhelliad oedran yw 15

Gostyngiad o 10% wrth i chi brynu tri thocyn neu fwy o raglen Gŵyl Ffilmiau Cymru a'r Byd yn Un Taliesin.

“A haunting character study with strong visual appeal.” Hollywood Reporter

Enillydd Ymgais Gyntaf Orau yng Ngŵyl Ffilmiau Rwsiaidd Agored Sochi 2015

Nos Fercher 14 Mawrth 6pm

Prices and Times:

Wed 14th Mar

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 7.75
Under 18's:£ 6.50
Full time students:£ 6
Senr.Citizens:£ 6.50
Other Conc.:£ 6.50