Taliesin Cinema - Battle of the Sexes BBFC 12A Rating

Overview:

Cyf: Jonathan Dayton, Valerie Faris

UDA 2017 2awr 1munud

Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough

Yn sgil y chwyldro rhywiol a’r cynnydd mewn mudiadau i ferched, daeth y stori wir am y gêm dennis yn 1973 rhwng rhif un merched y Byd, Billie Jean King, a chyn-bencampwr y dynion, Bobby Riggs, yn un o’r digwyddiadau chwaraeon ar y teledu a wyliwyd gan y nifer mwyaf o bobl yn y byd.

Ochr yn ochr â hybu cydraddoldeb, roedd King hefyd yn cael anhawster gydag ymdopi â’i rhywioldeb ei hun. Roedd Riggs yn cael anhawster gyda gamblo, ar draul ei deulu. Gyda’i gilydd, cafwyd gan Billie a Bobby sioe ddiwylliannol a oedd yn adleisio ymhell y tu hwnt i’r cwrt tennis ac sy’n parhau i adleisio hyd heddiw.

“A seductively enjoyable, smart and well-acted film.” THE GUARDIAN

Nos Fawrth 20 Chwefror 7.30yh

Prices and Times:

Tue 20th Feb

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 7.75
Under 18's:£ 6.50
Full time students:£ 6
Senr.Citizens:£ 6.50
Other Conc.:£ 6.50