Taliesin Cinema - Marjorie Prime BBFC 12A Rating

Overview:

Mae sgrinio heno o Marjorie Prime (12A) wedi'i ganslo oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Cyf: Michael Almereyda

UDA 2017 1awr 39munud

Hannah Gross, Jon Hamm, Geena Davis

Mae Marjorie, sy’n wyth deg chwech oed, yn treulio ei dyddiau olaf o salwch gyda fersiwn cyfrifiadurol o’i gŵr sydd wedi marw, gan ddibynnu ar wyboddaeth ganddi hi a’i theulu i ddatblygu dealltwriaeth gymhlethach o’i hanes. Wrth i’w rhyngweithio ddyfnhau, mae’r teulu’n dechrau datblygu straeon amrywiol am eu bywydau, o gael cyfle i ailadeiladu gorffennol poenus yn aml. Mae ffilm farddonol Michael Almaryeda yn taflu golau ar yr agwedd dywyll yn aml yma ar wybodaeth artiffisial ac yn ein gorfodi ni i wynebu’r cwestiwn – Pe baem yn cael cyfle, sut byddem yn dewis ailadeiladu’r gorffennol a beth fyddem yn penderfynu ei anghofio?

Nos Fawrth 6 Chwefror 7.30yh

Prices and Times:

Tue 6th Feb

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 7.75
Under 18's:£ 6.50
Full time students:£ 6
Senr.Citizens:£ 6.50
Other Conc.:£ 6.50