Bar-gaffi a Bwyty

Bar-gaffi a Bwyty Taliesin

Beth am gyrraedd yn gynnar a threulio amser yn ein bar-gaffi golau ac agored?

Mae'r bar-gaffi yn gweini pizzas a salad neis yn ogystal â teisennau a choffi bendigedig. Mae hefyd ddewis da o alcohol a diodydd ysgafn.

Llun–Gwener 10.30am - 9pm. Mae'r Bar-gaffi ar agor tan ddiweddarach ar y cyd â pherfformiadau Theatr Taliesin.

Mae'r Bar-gaffi ar gau ar ddydd Sadwrn a dydd Sul ar wahân i ddiwrnodau perfformiad Taliesin (bydd y Bar-gaffi ar agor 1 awr 30 munud cyn i'r digwyddiad ddechrau).

Ffôn: 01792 205678, estyniad 4702.

 

Bar-gaffi a Bwyty'r Neuadd Fawr

Mae bar-gaffi'r Neuadd Fawr yn cynnig dewis ardderchog o frechdanau, salad, prydau a seigiau tapas. Gweinir hefyd ddewis o goffi a diodydd ysgafn, yn ogystal â gwin godidog a chwrw arobryn.

Beth am fwynhau cinio dydd Sul dau gwrs neu dri chwrs yng nghwmni ffrindiau neu'r teulu?

Llun–Sadwrn: 11:00–17:00 | Sul (cinio dydd Sul): 11:00–16:00

Ffôn: 01792 513170