Bar-gaffi a Bwyty

Bar-gaffi a Bwyty Taliesin

Beth am gyrraedd yn gynnar a threulio amser yn ein bar-gaffi golau ac agored?

Mae'r bar-gaffi yn gweini pizzas a salad neis yn ogystal â teisennau a choffi bendigedig. Mae hefyd ddewis da o alcohol a diodydd ysgafn.

Llun–Gwener 10.30am – 2.30pm: Cynhelir bwyd rhwng 11am a 2pm. Nodwch, ar y cyd â pherfformiadau Theatr Taliesin, fod y bar yn agor o 90 munud cyn dechrau'r perfformiad tan ddiwedd yr egwyl. Caiff bwyd ei weini o'r agoriad tan 30 munud cyn i'r sioe ddechrau.

Mae'r Bar-gaffi ar gau ar ddydd Sadwrn a dydd Sul ar wahân i ddiwrnodau perfformiad Taliesin. Ar ddyddiau perfformiad, mae'r bar yn agor o 90 munud cyn dechrau'r perfformiad tan ddiwedd yr egwyl. Caiff bwyd ei weini o'r agoriad tan 30 munud cyn i'r sioe ddechrau.

 Ffôn: 01792 205678, estyniad 4702.

 

 

Bar-gaffi a Bwyty'r Neuadd Fawr

Mae bar-gaffi'r Neuadd Fawr yn cynnig dewis ardderchog o frechdanau, salad, prydau a seigiau tapas. Gweinir hefyd ddewis o goffi a diodydd ysgafn, yn ogystal â gwin godidog a chwrw arobryn.

Llun–Sadwrn: 11am –3pm

Ar gau ar ddydd Sadwrn a dydd Sul, ac eithrio digwyddiadau diwylliannol.

Ffôn: 01792 513170