Bar-gaffi a Bwyty

Bar-gaffi a Bwyty Taliesin

Beth am gyrraedd yn gynnar a threulio amser yn ein bar-gaffi golau ac agored?

Mae'r bar-gaffi yn gweini teisennau a choffi bendigedig. Mae hefyd ddewis da o alcohol a diodydd ysgafn.

Llun–Gwener: 10:00–18:00 | Sadwrn: 11:00–15:00

Ar agor ar nosweithiau perfformiadau.

Ffôn: 01792 205678, estyniad 4702.

 

Bar-gaffi a Bwyty'r Neuadd Fawr

Mae bar-gaffi'r Neuadd Fawr yn cynnig dewis ardderchog o frechdanau, salad, prydau a seigiau tapas. Gweinir hefyd ddewis o goffi a diodydd ysgafn, yn ogystal â gwin godidog a chwrw arobryn.

Beth am fwynhau cinio dydd Sul dau gwrs neu dri chwrs yng nghwmni ffrindiau neu'r teulu?

Llun–Sadwrn: 11:00–17:00 | Sul (cinio dydd Sul): 11:00–16:00

Ffôn: 01792 513170