Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Bar-gaffi a Bwyty

Bar-gaffi a Bwyty Taliesin

Beth am gyrraedd yn gynnar a threulio amser yn ein bar-gaffi golau ac agored?

Mae'r bar-gaffi yn gweini pizzas a salad neis yn ogystal â teisennau a choffi bendigedig. Mae hefyd ddewis da o alcohol a diodydd ysgafn.

AMSERAU AGORED

Yr oriau agor craidd yw dydd Llun i ddydd Gwener 10.30am - 3pm.

Ar ddiwrnodau digwyddiadau Taliesin, mae'r bar caffi ar agor rhwng 10.30am a 10pm. Mae bwyd yn cael ei weini tan 45 munud cyn i'r sioe gychwyn, ac wedi hynny gweini diodydd a byrbrydau tan 10pm.

Ar ddiwrnodau perfformio dydd Sadwrn a dydd Sul mae'r bar caffi yn agor o 90 munud cyn dechrau'r perfformiad. Mae bwyd yn cael ei weini o'r agoriad tan 45 munud cyn i'r sioe gychwyn, ac wedi hynny gweini diodydd a byrbrydau tan 10pm.

 Ffôn: 01792 205678, estyniad 4702.

 

Bar-gaffi a Bwyty'r Neuadd Fawr

Mae bar-gaffi'r Neuadd Fawr yn cynnig dewis ardderchog o frechdanau, salad, prydau a seigiau tapas. Gweinir hefyd ddewis o goffi a diodydd ysgafn, yn ogystal â gwin godidog a chwrw arobryn.

Llun–Sadwrn: 11am –3pm

Ar gau ar ddydd Sadwrn a dydd Sul, ac eithrio digwyddiadau diwylliannol.

Ffôn: 01792 513170