Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Archebu Ymweliad Cefn Llwyfan - ar gyfer y Gymuned

Os hoffech ddarganfod beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni yn Taliesin a gwneud archeb grŵp ar ran aelodau o'ch cymuned, e-bostiwch ni at customerservice@taliesinartscentre.co.uk.

Byddwn yn hapus i drefnu ymweliad i ddangos cefn llwyfan i chi.