Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Bywydau Du o Bwys

Mawrth 25 Mai

Bywydau Du o Bwys

25/05/2021

Diweddariad ar y datganiad ynghylch Bywydau Du o Bwys a wnaethom y llynedd


Mae llofruddiaeth George Floyd yn parhau i adleisio ledled y gymdeithas. Ers ein datganiad ym mis Awst y llynedd, rydym wedi bod yn gweithio i weithredu i gefnogi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant gwell ledled y gwaith rydym yn ei wneud a chyda'n cymuned yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin.

Rydym yn parhau'n ymrwymedig i newid. Ein hawydd yw bod yn lle hollol gynhwysol ac agored sy'n canolbwyntio'n gadarnhaol ar y dyfodol, ar gyfer cynulleidfaoedd, artistiaid, staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Rhai o'r gweithredoedd rydym eisoes wedi'u cymryd yw: cofrestru gyda Dim Hiliaeth Cymru; datblygu 'Cyngor Diwylliannol' newydd i gefnogi ein penderfyniadau strategol a'n gwaith datblygu polisïau newydd; a hyfforddiant amrywiaeth.

Nid ydym ar ddiwedd y daith eto, ac mae llawer o waith i'w wneud. Rydym yn bwriadu diweddaru ein cynllun nes ymlaen yn yr haf â gwybodaeth am ein cynllun strategol newydd a'n cynllun gweithredu cydraddoldeb, er mwyn chwarae ein rhan wrth gael gwared â hiliaeth.

Bywydau Du o Bwys

 

Simon Coates

Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol

Canolfan Y Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe