Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cartref a Chynefin

Mercher 17 Chwefror

Mae canolfannau celfyddydau tair Prifysgol yng Nghymru - Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth (Prifysgol Aberystwyth), Celfyddydau Pontio (Prifysgol Bangor) a Chanolfan Gelfyddydau Taliesin Prifysgol Abertawe) yn cyd-weithio am y tro cyntaf ar brosiect gwbwl unigryw.   

Bydd y gwaith ar draws cymunedau yng Nghanolbarth Cymru,  Gogledd Orllewin Cymru  ac Abertawe a’r cyffiniau. Bydd y prosiect yn archwilio diwylliant, hunaniaeth a  dinasyddiaeth.  Trwy broses o weithdai ar draws disgyblaethau artistig, daw cyfranogwyr (myfyrwyr, staff ac aelodau’r gymuned) at ei gilydd i gyfnewid syniadau mewn cysylltiad â’r thema ‘Cartref a Chynefin a all arwain at ddigwyddiad celfyddydol y gellir ei gyflwyno i gynulleidfaoedd mewn amryw o ffyrdd. 

Rydym yn edrych am Artist Arweiniol a Chynhyrchydd Arweiniol i ymuno â ni ar y prosiect cyffrous hwn. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

 

Simon Coates

Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol

Canolfan Y Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe