Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Gronfa Adferiad Diwylliannol

Gwener 23 Hydref

Rydym yn falch iawn ein bod wedi derbyn rhoddiad o £ 87,870 gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru fel rhan o Gronfa Adfer Diwylliant Cymru.

Defnyddir y grant ochr yn ochr â chymorth ariannol parhaus gan Brifysgol Abertawe i sicrhau y gallwn ailagor ein hadeilad yn ddiogel a galluogi rhaglen adfer a chefnogi ein cynlluniau ar gyfer ailddyfeisio: gweithio gydag artistiaid a gweithwyr proffesiynol eraill i adeiladu cynllun ar gyfer Taliesin a all ddarparu ar gyfer ein byd sy'n newid.  Rydym am i artistiaid a chymunedau fod wrth wraidd ein cynlluniau. Gwyliwch y bwlch hwn.

 

Simon Coates

Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol

Canolfan Y Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe