Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Byddwch yn Llysgennad

Awn ymhellach gyda'n gilydd!

Gallai Taliesin eich helpu i ychwanegu profiad sylweddol at eich CV. Mae ein cydweithrediad â chylchgrawn Prifysgol Abertawe, 'Waterfront', yn rhoi cyfle i aelodau golygyddol y cylchgrawn adolygu rhai o'n digwyddiadau yn ogystal â darllediadau byw neu ffilmiau. Mae manylion y rhain ar gael naill ai yn y cylchgrawn argraffedig (bob yn ail fis) neu ar-lein. Os hoffech fod yn rhan o dîm Cylchgrawn Waterfront, cysylltwch â'r golygydd, Rachel Sanders, yn waterfronteditor@swanseastudentmedia.com.

 

Rydym bob amser yn croesawu syniadau newydd a fydd yn ein helpu i wella ein perthynas â myfyrwyr y Brifysgol. Os hoffech ymuno â'n hymdrechion i ddenu ac ennill eu teyrngarwch, os oes gennych syniadau gwych a allai ein helpu i gydweithio ar ddigwyddiadau Taliesin, byddem yn falch iawn o gwrdd a thrafod â chi. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost yn marketing@talisinartscentre.coluk.

 

Mae Taliesin hefyd yn gartref i'r Ganolfan Eifftaidd, amgueddfa sy'n meddu ar y casgliad mwyaf yng Nghymru o hynafion Eifftaidd, sy'n arddangos dros 2000 o hen arteffactau. Os hoffech dderbyn rhagor o wybodaeth am wirfoddoli yn yr amgueddfa, ewch i'r wefan.