Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Archebu Ymweliad Cefn Llwyfan ar gyfer myfyrwyr

Os hoffech ddarganfod beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni yn Taliesin a gwneud archeb grŵp gydag aelodau o'ch cymdeithas neu'ch cyd-fyfyrwyr, e-bostiwch ni at customerservice@taliesinartscentre.co.uk. Byddwn yn hapus i drefnu ymweliad i ddangos cefn llwyfan i chi.