Arlunwyr Cysylltiol

Mae Taliesin yn falch o weithio, a pharhau i weithio, gydag arlunwyr dawnus iawn o Gymru. Mae tri o’r arlunwyr hynny wedi gwneud cyfraniadau arwyddocaol penodol i fewnbwn artistig Taliesin. Cynorthwyont i roi Abertawe ar y map fel hyb diwylliannol mawr.

Wrth gydnabod hyn, mae Taliesin wedi gwahodd y cyfansoddwr John Metcalf, a’r arlunwyr Owen Griffiths a Marc Rees i ddod yn Arlunwyr Cysylltiol Taliesin. Dylai’r cysylltiad agos hwn roi cydweithrediad hyd yn oed yn fwy cynhyrchiol rhwng Taliesin a’r arlunwyr wrth wneud celf newydd o safon uchel ar gyfer Abertawe ac yn ehangach. 

Gallwch weld enghreifftiau o’u gwaith drwy’r dolenni isod: