Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Would you sing it out loud? 

Sadwrn 19 Mehefin 7pm | Taliesin

gyda Simon Armitage, Taylor Edmonds ac Owen Sheers

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad clo Everything Change, lle bydd Taylor Edmonds, y Bardd Preswyl a benodwyd yn ddiweddar ar gyfer Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, yn ymuno â Poet Laureate presennol y Deyrnas Unedig, Simon Armitage. Bydd Simon yn darllen o’i waith sy’n ymwneud â’r hinsawdd ac yn trafod ymateb beirdd i’r argyfwng, ynghyd â’i greadigaeth o Wobr Laurel am eco-farddoniaeth. Yna bydd yn trosglwyddo i Taylor i gyflwyno ei rôl newydd - y gyntaf o'i math unrhyw le yn y byd - a chloi Everything Change gyda darlleniadau o'i cherddi ei hun, sy'n dychmygu sut gallwn wneud dyfodol ein planed yn un mwy disglair i bawb.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno a'i gymedroli gan Owen Sheers, Athro mewn Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae’n hanfodol archebu tocyn i gael mynediad i'r digwyddiad ar-lein rhad ac am ddim hwn.

 

Simon Armitage yw Bardd Llawryf y Deyrnas Gyfunol. Ar hyn o bryd mae’n Athro Barddoniaeth ym Mhrifysgol Leeds, a cafodd ei ethol yn Athro Barddoniaeth Rhydychen (2015-2019). Mae ei wobrau’n cynnwys Medal Aur y Frenhines am Farddoniaeth a gwobr Ivor Novello am ei waith ar y ffilm Feltham Sings. Mae wedi cyhoeddi dros ddwsin o gyfrolau o gerddi gan gynnwys Magnetic Field, sy’n dod at ei gilydd ei gerddi am Marsden, y pentref yn Swydd Efrog lle gafodd ei fagu. Eleni bydd yn cyhoeddi A Vertical Art: Oxford Lectures, a’i gyfieithiad hir-ddisgwyliedig o’r gerdd ganoloesol The Owl and the Nightingale. Un o brif brosiectau Simon fel Bardd Llawrydd yw Gwobr Laurel, gwobr rhyngwladol flynyddol am y gyfrol Saesneg orau o farddoniaeth natur.

Mae Taylor Edmonds yn fardd, awdur a hwylusydd creadigol o dde Cymru. Hi yw Bardd Preswyl cyntaf Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, a cafodd ei henwi’n un o Rising Stars Llenyddiaeth Cymru yn 2020. Mae hefyd yn aelod o dîm Where I’m Coming From, platfform cymunedol ar gyfer sgwennwyr sydd wedi eu tangynrychioli yng Nghymru.

Mae llyfrau’r bardd, awdur a'r dramodydd Owen Sheers yn cynnwys Skirrid Hill, enillydd y Somerset Maugham Award, a’r ddrama-gerdd Pink Mist, enillydd gwobr Farddoniaeth Gŵyl y Gelli a Llyfr y Flwyddyn. Cafodd ei nofel ddiweddaraf, I Saw a Man, ei enwebu am y Prix Femina Etranger. Mae ei waith llwyfan yn cynnwys The Two Worlds of Charlie F., enillydd yr Amnesty International Freedom of Expression Award, Mametz ar gyfer 14-18NOW a The Passion ar gyfer National Theatre Wales, ac enillodd ei ffilm-gerdd am drychineb Aberfan, The Green Hollow, dair gwobr BAFTA Cymru. Derbyniodd Owen y St David’s Award for Culture yn 2016 a’r Wilfred Owen Poetry Award yn 2018. Fe yw cadeirydd PEN Cymru, Athro mewn Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe a chyd-sylfaenydd prosiect Coleg y Mynyddoedd Duon. 

Ticket Prices

  • Full price: £ 0.00

Tocynnau am ddigwyddiadau

Would you sing it out loud?