Taliesin Cinema - Menashe BBFC U Rating

Overview:

Cyf: Joshua Z Weinstein

UDA 2017 1 awr 22 munud Saesneg ac Iddew-Almaenig  gydag isdeitlau

Menashe Lustig, Yoel Falkowitz, Ruben Niborski

Yn ddwfn yng nghalon cymuned Hasidig Iddewig orthodocs eithaf Efrog Newydd, mae Menashe, gŵr ifanc caredig ond anffodus sy’n glerc mewn siop groser, yn ei chael yn anodd cael deupen llinyn ynghyd a bod yn dad cyfrifol i’w fab ifanc, Rieven, ar ôl marwolaeth ei wraig, Leah. Mae traddodiad yn gwahardd Menashe rhag magu ei fab ar ei ben ei hun felly mae ewythr llym Rieven yn ei fabwysiadu, gan dorri calon Menashe.  Er bod Menashe fel pe bai’n methu goresgyn pob her ddaw i’w ran, mae ei rabbi’n rhoi un wythnos arbennig iddo gyda Rieven cyn cyfarfod coffa Leah. Dyma’i gyfle i brofi ei hun fel dyn priodol o ran ei ffydd ac fel tad, ac i ailennyn parch y rhai sy’n ei amau. 

Nos Lun 18 Rhagfyr 7.30pm

Dates and Times:

Llun 18th Rha

7.30yh

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 7.75
Under 18's:£ 6.50
Full time students:£ 6
Senr.Citizens:£ 6.50
Other Conc.:£ 6.50

View Preview:

Dychwelyd I Archebu Blaenorol Nesaf