Cinema - The Last Word BBFC 15 Rating

Overview:

Cyf: Mark Pellington

UDA 2017 1 awr a 48 munud

Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Ann’Jewel Lee

Bu Harriet Lauler ar un adeg yn wraig fusnes lwyddiannus, yn rheoli’n dynn bob agwedd ar ei bywyd. Wrth edrych yn ôl dros ei llwyddiannau, mae hi’n sydyn yn taro ar y syniad o gyflogi awdures ifanc leol, Anne Sherman, i ysgrifennu hanes ei bywyd. Pan nad yw’r canlyniad cychwynnol yn bodloni disgwyliadau uchel Harriet, mae hi’n dechrau ailsiapio’r ffordd y mae hi’n cael ei chofio, gan lusgo Anne gyda hi fel cydgynllwynwraig anfoddog. Wrth i’r daith fynd rhagddi, mae’r ddwy ferch yn ffurfio cwlwm unigryw sy’n newid nid yn unig etifeddiaeth Harriet ond dyfodol Anne hefyd.

Dydd Llun 4 Medi 7.30

Dates and Times:

Llun 4th Medi

7.30yh

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 7.75
Under 18's:£ 6.50
Full time students:£ 6
Senr.Citizens:£ 6.50
Other Conc.:£ 6.50

View Preview:

Dychwelyd I Archebu Blaenorol Nesaf