Cinema - Dough BBFC 15 Rating

Overview:

Cyf: John Goldschmidt

Y DU/Hwngari 2015 1 awr a 34 munud

Jonathan Pryce, Jerome Holder, Pauline Collins

Mae’r gŵr gweddw blin, Nat Dayan, yn glynu wrth ei ffordd o fyw fel perchennog siop fara Kosher yn Nwyrain Llundain. Yn brin o staff, mae Nat yn anfoddog yn sicrhau cymorth bachgen yn ei arddegau o’r enw Ayyash sydd â busnes cudd yn gwerthu mariwana er mwyn helpu ei fam sy’n fewnfudwraig i gael dau ben llinyn ynghyd. Pan mae Ayyash yn ddamweiniol yn gollwng ei stôr i mewn i gymysgedd y toes mae’r bara yn dechrau hedfan oddi ar y silffoedd ac mae cyfeillgarwch annisgwyl yn ffurfio rhwng yr hen bobydd Iddewig a’i brentis Mwslemaidd ifanc.

Dydd Llun 24 Gorffennaf 7.30yh

Dates and Times:

Llun 24th Gor

7.30yh

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 7.75
Under 18's:£ 6.50
Full time students:£ 6
Senr.Citizens:£ 6.50
Other Conc.:£ 6.50

View Preview:

Dychwelyd I Archebu Blaenorol Nesaf