Marc Rees - Artist Cysylltiol

O dan guradiaeth arloesol yr artist Cymreig, Marc Rees, aeth prosiect celf symudol, Adain Avion (a grëwyd wrth drawsnewid corff awyren DC-9) ar daith ar draws Cymru yn ystod haf 2012, gan danio dychymyg y genedl ar gyfer Gŵyl Llundain 2012.

 

'Glaniodd' yr awyren yn Abertawe, Glyn Ebwy a Llandudno, rhwng 24 Mehefin a 14 Gorffennaf, ar gyfer tair wythnos o weithgareddau diwylliannol rhyfeddol a adlewyrchodd hanes a diwylliant pob ardal. Roedd Adain Avion yn un o'r 12 gwaith celf cyhoeddus a gomisiynwyd ar gyfer prif brosiect Cyngor Celfyddydau'r DU - Artists Taking the Lead - fel rhan o Olympiad diwylliannol Llundain 2012.

 

Mae gwaith diweddar Marc Rees yn cynnwys y prosiect safle penodol a ganmolwyd yn fawr, a unodd National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru am y tro cyntaf. Mae'n un o artistiaid perfformio a gosodwaith mwyaf blaenllaw Cymru a chanddo enw am gyflawni gwaith blaengar a phryfoclyd sy'n cymryd risgiau.  Ar gyfer Adain Avion, daeth ag artistiaid blaenllaw o bedwar ban y byd ynghyd, gan gynnwys yr ysgrifennwr o Gymru, Owen Sheers, y coreograffydd o'r Swistir, Philippe Saire, y coreograffydd o Bortiwgal, Filipa Francisco, yr artistiaid gweledol o Gymru, Owen Griffiths, Stefhan Caddick a Carwyn Evans, y coreograffydd o Awstria, Willi Dorner, y coreograffydd o'r Ffindir, Tanja Råman, y cyfansoddwr ac enillydd gwobr BAFTA Cymru, John Hardy, a'r coreograffydd o Gymru, Cai Tomos, i gydweithio â phobl leol ar berfformiadau, gosodweithiau, gweithdai a digwyddiadau ym mhob cyrchfan glanio'r prosiect. Bu dros 2,000 o unigolion, 50 o artistiaid a 65 o grwpiau cymunedol yn cymryd rhan yn y prosiect a oedd yn cynnwys cyfanswm o 150 o ddigwyddiadau a ddenodd gynulleidfa gyffredinol o 48,000.

 

Cafodd yr holl weithgareddau eu ffilmio a'u storio yn recordydd 'blwch du' yr awyren a'u dangos i filoedd o ymwelwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Llandow. Yna, wrth i'r Gemau Olympaidd ddirwyn i ben ar 12 Awst, dechreuodd corff yr awyren ar ei daith adref i Sbaen ar ôl gadael y 'blwch du' yn Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru, lle cafodd ei gynnwys mewn archif werin gyfoes bwysig, sef cof cyfunol eclectig i gynrychioli unigrwydd Cymru yn 2012.

 

Cafodd Avion ei drawsnewid o weddillion hen awyren gan y cerflunydd o Sbaen, Eduardo Cajal a oedd am ailgylchu corff yr awyren er mwyn creu cyfrwng ar gyfer cyfnewid diwylliannol ac artistig. Daeth Rees â'r gwrthrych rhyfeddol hwn o'i gartref yng ngogledd Sbaen i Gymru. Dewisodd Abertawe, y dref lle mae'n byw, fel ei gyrchfan glanio cyntaf, a Chanolfan Taliesin oedd y partner amlwg i wireddu'r prosiect hynod uchelgeisiol hwn a'i droi'n llwyddiant ysgubol.

 

I gael cipolwg ar safbwynt unigryw Rees ar yr adloniant hwn, cliciwch ar y ddolen isod

 

Ariannwyd Adain Avion gan y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru, fe'i cynhwyswyd yng Ngŵyl Llundain 2012 a bu'n rhan o Olympiad Diwylliannol Llundain 2012.

 

Cynhyrchwyd gan Ganolfan Celfyddydau Taliesin

Cynhyrchydd Creadigol, Siân Thomas