Amdanom Ni

Mae Canolfan Celfyddydau Taliesin wedi'i lleoli yng nghanol Campws Singleton Prifysgol Abertawe. Rydym ar agor drwy'r flwyddyn ac mae'r rhaglen weithgareddau a digwyddiadau wedi tyfu i gynnwys dangos ffilmiau'n rheolaidd yn y sinema, cyfartaledd o ddeg arddangosfa dros dro y flwyddyn, ac amrywiaeth eang o berfformiadau byw, o ddawns a drama i jazz a cherddoriaeth byd.

Yng nghanolfan Taliesin mae'r pwyslais ar ansawdd a blaengaredd - mae'n Taliesin External Shot by Annalise Richterdarparu gwasanaeth hanfodol i'r myfyrwyr a phobl Abertawe, ac yn ganolfan ragoriaeth ranbarthol. Yn ogystal â digwyddiadau o fewn yr adeilad, yn ddiweddar o ganlyniad i gynnydd yn yr arian a dderbyniwn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, rydym wedi dechrau cymryd ein cynyrchiadau y tu allan i'r theatr, gan gynnal Dyddiau Dawns, gŵyl flynyddol yng nghanol y ddinas, a theithio cynyrchiadau ein hunain a chyd-gynyrchiadau i theatrau eraill drwy Gymru a thu hwnt.

Eleni buom yn dathlu ein pen-blwydd yn 30 oed, wedi i ni agor ein drysau gyntaf ym mis Mehefin 1984. Enwir Taliesin ar ôl y bardd Celtaidd o'r 6ed ganrif o'r un enw.

Mae Taliesin hefyd yn gartref i Ganolfan yr Aifft, amgueddfa o hynafion o'r Aifft sydd wedi'i hachredu gan yr MLA. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am yr atyniad hwn, sy'n rhad ac am ddim.