Taliesin Performances - Carol Ann Duffy and John Sampson

Overview:

THE GREAT HALL, SWANSEA UNIVERSITY BAY CAMPUS

Carol Ann Duffy a John Sampson

Y Bardd Llawryfog a’i Cherddor Llys   

‘In the world of British poetry Carol Ann Duffy is a superstar’ The Guardian

Daw’r Bardd Llawryfog, Carol Ann Duffy, a’i hoff gerddor llys, John Sampson, ag awr o chwerthin a myfyrio i Abertawe. Bydd Carol Ann yn darllen o’i chasgliadau arobryn, gan gynnwys The World’s Wife, The Bees a gweithiau eraill. Yn onest, clir ac agored, mae ei cherddi hawdd iawn uniaethu â nhw’n edrych ar brofiadau bob dydd a’n bydoedd mewnol gyda llawer o ddealltwriaeth, hiwmor a deallusrwydd craff. Ochr yn ochr â’i geiriau, mae John Sampson yn perfformio taith feistrolgar drwy uchafbwyntiau cerddorol y 500 mlynedd diwethaf ac yn eu chwarae ar gasgliad rhyfeddol o offerynnau cyfnod a modern.

Bydd Carol Ann Duffy yn llofnodi llyfrau ar ôl y perfformiad.

£12 heb eu cadw. Tocynnau’n £10 yr un pan fyddwch yn archebu ar gyfer noson Beirdd Cenedlaethol Cymru a’r Alban hefyd. Myfyrwyr/Ysgolion £5

Nos Iau Tachwedd 7.30yh

Dates and Times:

Iau 10th Tac

7.30yh

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 12
Full time students:£ 5
Schools.:£ 5

View Preview:

Dychwelyd Blaenorol Nesaf